Ressurser/Blogg/Nyheter/Kristihimmelfarts dag

Kristihimmelfarts dag

Hver dag tar du valg som får konsekvenser for livet ditt på kort eller lang sikt. Noen valg er spontane og tas ut fra en magefølelse eller en rutine, mens andre valg bruker en lengre tid på for å overveie ulike utfall, mål og konsekvenser. Men hva er det egentlig som styrer valgene vi tar?

Verdensbildet ditt påvirker måten du tenker på og måten du tar valg på. Enten lykkes du med å ta valg i forhold til verdensbildet ditt, eller så mislykkes du. Verdensbildet styrer hvordan du tenker, så hva er da riktig verdensbilde?

Kristihimmelfartsdag er kanskje en etterlengtet feriedag til å roe ned eller å bruke den til å ta igjen forsømt arbeid. Noen ser anledningen til å fylle på med masse ekstra innhold og opplevelser, men denne dagen er opprinnelig en gave til oss for å justere vårt verdensbilde.

40 dager etter Jesu oppstandelse er disiplene samlet med han på Oljeberget. Jesus gir dem et oppdrag om å forkynne evangeliet fra Jerusalem og helt til verdens ende. Han lover at han skal være med dem hver dag. Så blir Jesus tatt opp til himmelen og skjult for øynene deres. Disiplene står igjen og ser etter han da to engler kommer og gir beskjed om at Jesus skal komme tilbake på samme måte som de nettopp så ham fare opp.

Innholdet i denne dagen har formet mye av vårt kristne verdensbilde. Vi har fått et oppdrag, Jesus er med oss hver dag, og han kommer igjen. Som sanne etterfølgere av Jesus gjør disse tre faktorene drastisk inngrep og påvirker valgene våre. Alle valgene vi tar i livet bør påvirkes av budskapet fra Kristsihimmelfartsdag. Vi må spørre oss selv; De valgene jeg tar hver dag; tjener de oppdraget, kalkulerer jeg med at Jesus er med hver dag, og hvordan passer det inn med at Jesus snart kommer igjen?

Jeg inviterer deg til å bruke Kristihimmelfartsdagen til å reflektere over dette, be Gud om forståelse og ledelse, slik at hans verdensbilde påvirker valgene du tar i eget liv.

Magnar

Powered by Cornerstone