Ressurser/Blogg/Nyheter/Påskeressurser for familier 2024

Påskeressurser for familier 2024

Denne påsken har vi gjort påskeressursene digital. Hensikten med ressursene i påsken er å hjelpe familier til å peke på Jesus, og feire at Jesus sto opp og lever.

Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Matt. 28.5

Det er laget en leseplan med fortellingene fra påsken, med påfølgende samtalespørsmål  og en aktivitet for hver dag gjennom påskehøytiden Link til denne finner dere her.

Foreldre er de viktigste til å formidle tro til barn. For de minste barna kan det være godt å bruke lek til å bli kjent med påskens budskap. Bruk lego, lag skuespill eller tegn og snakk sammen om de ulike dagene i påsken. Link til tegneark finner dere her.

Påsken er en fin anledning til å samles i fellesskap og som familie. Dersom dere ønsker å markere skjærtorsdag med nattverd finner dere ressurser til det her. 

Påsken er en fin tid til å være sammen i fellesskap. Det er godt å komme seg litt ut, og ekstra kjekt er det å treffe litt kjentfolk på tur. Her kommer turforslag for påsken som passer for familier, og plutselig finner du noen andre å ta følge med eller spise nisten sammen med. 

 

 

Powered by Cornerstone